“CREAR HOY LA ESCUELA DEL MAÑANA” Richard Gerver

El món dels nostres fills serà encara més incert que el nostre

Fa molt temps que es en dubte el model educatiu (en aquest cas anglès, però aplicable perfectament a l’espanyol i català).

 

 

“Cada escuela es distinta y cada niño especial. De ahí que no exista un modelo único de este nuevo paradigma educativo”
Sir. Ken Robinson (pròleg)

 

PDF Gratuït 25 pàgines mostracompra a Amazon compra a iTunes

 

Martin Barbero

“La escuela se ha empeñado en enseñar a leer, dejando de lado lo importante que es enseñar a escribir. Porque escribir es posicionarse delante de la vida, es dar una opinion.”

Ricard Gerver [Crear hoy la escuela de mañana]

“L’aprenentatge ha d’importar a aquell que aprèn. Per que importi ha d’estar dotat de rellevància i d’un context. Jo vaig aprendre a caminar per poder arribar a la llauna de les galetes a la cuina. Vaig aprendre a conduir per poder anar a lloc sense que ho sabessin els meus pares…. Potser sigui egoista, però l’educació ha de poder respondre la pregunta que es fan els alumnes: que en trec jo de tot això?”